Aaji komolo mukulo dolo khulilo
Aaji komolo mukulo dolo khulilo,             dulilo re dulilo - 
   Manosho-shoroshe rosho-pulokey         poloke poloke dheu tulilo||
      Gogono mogono holo gondhe,           shomirono moorchhe anonde,
         Gungun gunjono chhonde               modhukoro ghiri ghiri bonde - 
            Nikhilo bhubono mono bhulilo|
              Mono bhulilo re mono bhulilo||

Rabindrasangeet
Parjaye - Basanta